Skład zespołu:

PRZEWODNICZĄCY

dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

 

KOORDYNATOR DS. FINANSOWYCH

dr hab. Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

SEKRETARZ

mgr Adam Wołoszyn (Uniwersytet Opolski)

 

CZŁONKOWIE

prof. płk dr hab. Krzysztof Komorowski (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Jerzy Maroń (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

dr hab. Maciej Franz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Dariusz Kupisz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

płk dr hab. Juliusz Tym, prof. ASzWoj (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

dr hab. Aleksander Bołdyrew  (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

 

WSPÓŁPRACUJĄCY Z ZESPOŁEM

dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Archiwum Państwowe w Opolu)

dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Zespół Historii Wojskowości

Zadanie ramowe: zainicjowanie dyskursu w środowisku historycznym, którego celami są: określenie miejsca historii wojskowej jako dziedziny badawczej wśród nauk historycznych; doprecyzowanie jej nazwy (czy historia wojskowa, czy zwyczajowo stosowany termin historia wojskowości) oraz tworzących ją poddziedzin; zdefiniowanie przedmiotu i zadań historii wojskowej; ocenienie stosowanych metod badawczych pod kątem ich zasadności i przydatności w badaniach nad dziejami wojska i wojskowości; sporządzenie katalogu nauk pomocniczych wspólnych dla historii i nauk wojennych, jak i specyficznych dla historii wojskowej.

Planowanym rezultatem tego dyskursu byłyby prace poświęcone metodologii badań z zakresu historii wojskowej (wojskowości) oraz nauk pomocniczych historii wojskowej (wojskowości), a przede wszystkim cykl publikacji o dziejach oręża polskiego na tle europejskiej historii wojskowej od średniowiecza po czasy współczesne.

Planowane w 2018 r.

  1. Posiedzenia plenarne Zespołu.
  2. Nawiązanie ścisłej współpracy z „Przeglądem Historyczno-Wojskowym” oraz „Studiami z Dziejów Wojskowości” w celu odbudowy ich renomy, tak aby stały się ważnymi i atrakcyjnymi periodykami historii wojskowości.
  3. Przywrócenie regularnej współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowości, utrudnionej ze względu na brak polskiego przedstawiciela w prezydium ICMH.
  4. Przygotowanie wniosków na sfinansowanie wielotomowej publikacji o dziejach oręża polskiego na tle europejskiej historii wojskowej od średniowiecza po czasy współczesne – koordynatorzy projektu:

    prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO (Uniwersytet Opolski).
    KONTAKT:

 Skrzynka poczty elektronicznej ZHW KNH PAN:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący ZHW KNH PAN:

dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz ZHW KNH PAN:

mgr Adam Wołoszyn (Uniwersytet Opolski)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.