Skład Zespołu:

  PRZEWODNICZĄCY:
  d
r hab. Bożena CZWOJDRAK (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego),

  SEKRETARZ:
 
dr Monika SACZYŃSKA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),

CZŁONKOWIE: 

                                   dr hab. Katarzyna Błachowska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego),

                                   dr hab. Piotr Boroń (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego),

                                   prof. dr hab. Wiesław Caban (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego),

                                  dr hab. Dariusz Dąbrowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza
                                   Wielkiego),

                                  dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur, prof. IH PAN (Instytut Historii PAN w Warszawie),

                                  dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),

                                  prof. dr hab. Iwona Kabzińska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),

                                  prof. dr hab. Oleg Łatyszonek (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku),

                                  prof. dr hab. Krzysztof Makowski (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza),

                                  dr Artur Markowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego),

                                  prof. dr hab. Witold Molik (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza),

                                  prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński (Instytut Historii Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie),

                                 dr hab. Joanna Sobiesiak (Instytut Historii Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie),

                                 dr hab. Jan Szumski, prof. IHN PAN (Instytut Historii Nauki PAN).