W skład Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018 wchodzą:

Przewodniczący:

prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zastepcy przewodniczącego:

prof. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie prezydium:

prof. dr. had. Krzysztof Makowski (Uniwersytet Adamia Mickiewicza, Poznań)
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii PAN)
prof. dr had. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański)

Sekretarz:

prof.dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagoginczy im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Instytut Historii PAN)