W skład Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018 wchodzą:

Przewodniczący:

prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zastepcy przewodniczącego:

prof. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie prezydium:

prof. dr. had. Krzysztof Makowski (Uniwersytet Adamia Mickiewicza, Poznań)
prof. Mariusz Wołos (sekretarz naukowy, Instytut Historii PAN)
prof. Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii PAN)

Sekretarz:

prof.dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)