Członkowie Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018:

 • prof. Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Wojciech Drelicharz (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN)
 • prof. Andrzej Friszke (członek-korespondent PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • prof. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. Grzegorz Jawor (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. Tomasz Kizwalter (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Andrzej Klonder (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • prof. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. Wojciech Kriegseisen (Instytut Historii PAN)
 • prof. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. Krzysztof Makowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski)
 • prof. Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii)
 • prof. Roman Michałowski (Instytut Historii PAN)
 • prof. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. Karol Modzelewski (członek rzeczywisty PAN)
 • prof. Zbigniew Niebielski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. Andrzej Rachuba (Instytut Historii PAN)
 • prof. Henryk Samsonowicz (członek rzeczywisty PAN)
 • prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • prof. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • prof. Jerzy Strzelczyk (Członek rzeczywisty PAN)
 • prof. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański)
 • prof. Michał Tymowski (Członek korespondent PAN, Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Historii PAN)


  Specjaliści rekomendowani przez KNH

 • dr hab. Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki) - członek specjalista
 • dr hab. Ewa Domańska (Uniwersytet Adami Mickiewicza, Poznań) - członek specjalista
 • prof. Wojciech Iwańczak (Uniwerstytet Jana Kochanowskiego, Kielce) - członek specjalista
 • prof. Maria Juda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - członek specjalist
 • dr hab. Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski) - członek specjalista
 • dr Robert Kostro (Dyrektor Muzeum Historii Polski) - członek specjalista
 • mgr Zofia Teresa Kozłowska (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego) - członek specjalista
 • dr hab. Władysław Stępniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - członek specjalista
 • prof. Dariusz Stola (INP PAN, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich) - członek specjalista