Członkowie Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2020-2023:

 • Prof. dr hab. Anusik Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)

 • Prof. dr hab. Chynczewska-Hennel Teresa (Uniwersytet w Białymstoku)

 • dr hab.          Czwojdrak Bożena  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 • Prof. dr hab. Dybaś Bogusław  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • dr hab.          Karpińska Małgorzata (Uniwersytet Warszawski)

 • Prof. dr hab. Kasparek Norbert  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 • Prof. dr hab. Kita Jarosław Jerzy  (Uniwersytet Łódzki)

 • dr hab.          Klich-Kluczewska Barbara  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 • Prof. dr hab. Kłaczkow Jarosław  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • dr hab.          Konieczka-Śliwińska Danuta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Prof. dr hab. Kriegseisen Wojciech (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

 • Prof. dr hab. Kuklo Cezary (Uniwersytet w Białymstoku)

 • dr hab.          Kupisz Dariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 • Prof. dr hab. Landau-Czajka Anna (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

 • Prof. dr hab. Makowski Krzysztof A. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Prof. dr hab. Mikulski Krzysztof  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • Prof. dr hab. Możejko Beata (Uniwersytet Gdański)

 • Prof. dr hab. Pomorski Jan Andrzej  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 • Prof. dr hab. Rachuba Andrzej Wojciech (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

 • Prof. dr hab. Schramm Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • dr hab.         Sierakowska Katarzyna (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

 • dr hab.          Sowa Urszula (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)

 • Prof. dr hab. Sperka Jerzy (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 • dr hab.         Sroka Łukasz Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 • Prof. dr hab. Stola Dariusz (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)

 • Prof. dr hab. Tygielski Wojciech (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab.          Wiślicz-Iwańczyk Tomasz  (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

 • Prof. dr hab.  Wnuk Rafał  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

 • dr hab.          Wojciechowska Beata  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 • dr hab.           Wojdon Joanna  (Uniwersytet Wrocławski)

Członkowie PAN i AMN

 • Prof. dr hab. Domańska Ewa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Prof. dr hab. Friszke Andrzej  (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)

 • Prof. dr hab. Jusupowić Adrian (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

 • Prof. dr hab. Sułek Antoni  (Uniwersytet Warszawski)

 • Prof. dr hab. Tymowski Michał (Uniwersytet Warszawski)